Sơn quang học

Thông tin sản phẩm
Mã SP:

Chi tiết
  • Coating bằng Titaninum Dioxide size Nano 
  • Tự làm sạch 
  • Chống vi khuẩn 
  • Sơn sạch và luôn mới 
  • Bảo hành 5-10 năm