Tường sơn với sơn thường

Thông tin sản phẩm
Mã SP:

Chi tiết

 

Sau 4 tháng xuất hiện nhiều vết bẩn.