Tường sử dụng Sơn quang học

Thông tin sản phẩm
Mã SP:

Chi tiết

 

 

Tường quán ăn KCN Thăng Long

Sau một năm không có vết bẩn.