Main bussiness Lines

  • Bán sản phẩm của Công ty điện tự và dây dẫn điện Sumitomo.
  • Bán dây dẫn và harness được làm tại SDV.
  • Nhập khẩu, bán và thiết kế lắp đặt các sản phẩm dựa trên nhu cầu về cơ sở hạ tầng thông tin.
  • Bán và lắp đặt các sản phẩm vỏ bọc tản nhiệt, vỏ bọc quang xúc tác và tiết kiệm năng lượng.
  • Xuất khẩu các sản phẩm được sản xuất bởi các công ty Việt Nam.