Lĩnh vực kinh doanh chính

Nắm bắt nhu cầu mở rộng của Việt Nam, hợp tác với các cơ sở tại Nhật Bản và các nước khác, để tìm kiếm khách hàng mới

  • Bán sản phẩm của Công ty điện tự và dây dẫn điện Sumitomo.
  • Bán dây dẫn và harness được làm tại SDV.
  • Nhập khẩu, bán và thiết kế lắp đặt các sản phẩm dựa trên nhu cầu về cơ sở hạ tầng thông tin.
  • Bán và lắp đặt các sản phẩm vỏ bọc tản nhiệt, vỏ bọc quang xúc tác và tiết kiệm năng lượng.
  • Xuất khẩu các sản phẩm được sản xuất bởi các công ty Việt Nam sang Nhật Bản và các nước khác